Councillor Representative: Jay Lan
Councillor Representative: Vincent Macri
Councillor Representative: Kanan Sharma
Councillor Representative: Yuhan Zhang
Councillor Representative: Caroline Chen
Councillor Representative: Dyuti Kohli
Councillor Representative: Arnav Gupta
Mathematics Society (MathSoc) Representative: TBD